Dansk Miljørengørings CSR-politik

GRUNDVÆRDIER I VORES CSR-politik
Følgende udsagn udtrykker de værdier, om ligger til grund for vores CSR-politik:

  • Vi skaber de bedste mulige rammer for vores ansatte
  • Vi respekterer menneskers forskelligheder
  • Vi bidrager positivt til det samfund vi lever i
  • Vi opprioriterer hensyn til miljøet

GRUNDELEMENTER I VORES CSR-politik
Grundelementerne i vores CSR-politik er kendetegnet ved, at være de overordnede fokusområder – som vi har knyttet konkrete handlingsplaner op på. Grundelementerne er følgende:

  • Arbejdsmiljø
  • Samfund
  • Miljø

ARBEJDSMILJØ

Et helt grundlæggende og essentielt element for vores virksomhed er, at arbejdsmiljøet hos Dansk Miljørengøring er sikkert og sundt. Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde hver dag. Vi har derfor nedsat et arbejdsmiljøudvalg, som har det formål at sikre at vi som virksomhed lever op til arbejdstilsynets krav, til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Endvidere har udvalget det formål, at sikre at vores medarbejdere trives i deres daglige arbejde. En række konkrete handlingsplaner og initiativer bliver derfor løbende foretaget. Trivslen måles via en årlig medarbejder-tilfredshedsundersøgelse.

SAMFUND

Dansk Miljørengøring tager aktiv del i samfundet blandt andet gennem støtte til gode formål.

Det er Dansk Miljørengørings ambition af vi hvert år skal støtte lokale idrætsklubber samt organisationer, der yder støtte til gode formål.

MILJØ
Det er en absolut indgroet virksomhedskultur hos Dansk Miljørengøring, at vi skal tilgodese miljøet bedst muligt. Hos Dansk Miljørengøring benytter vi, som udgangspunkt, udelukkende svanemærkede leverandører, svanemærkede rengøringsprodukter, svanemærkede renserier, svanemærkede trykkerier etc.

Svanen er et nordisk miljømærke, der blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997. Svanen anvendes i alle nordiske lande, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Endvidere har Dansk Miljørengøring nedsat et udvalg der har til formål, at få Dansk Miljørengøring svanemærket som virksomhed.

Over 30 års erfaring med miljørigtig rengøring for virksomheder.

Kontakt​ vores afdelinger

Kontakt os endelig:

Telefon: 49 18 03 33

E-mail: info@dkmr.dk

Information

Åbningstider:

Man-fre: 8.30 – 17.00

Privatlivspolitik DKMR

- Læs her

CVR: 20586672​