Et rengøringsfirma, der forbedrer jeres CSR-profil

Vores CSR-profil

I Dansk Miljørengøring er vi bevidste om vores ansvar. Det gælder både det ansvar, vi har​ overfor vores kunder, samarbejdspartnere, egne medarbejdere, lokalsamfund og miljø. ​Vi arbejder derfor systematisk med at optimere vores CSR-profil og vores rengøringsydelser, så de endnu mere grønne.​

Nedenfor kan du læse mere om vores nuværende CSR-profil og udviklingsprojekter som rengøringsfirma. I Dansk Miljørengøring ved vi nemlig godt, at vores sociale og miljømæssige ansvar vokser i takt med os selv.​

Vælg et rengøring​sfirma, der forbedrer jeres CSR-profil

Som rengøringsfirma kan Dansk Miljørengøring understøtte jeres CSR-profil. Hos os er det nemlig en indgroet del af virksomhedskulturen at være vores ansvar bevidst. Det gælder både vores ansvar overfor vores kunder og samarbejdspartnere – men netop også over miljøet, vores personale og lokalsamfundet.

Vi er et rengøringsfirma, der aktivt arbejder med en række af FN’s Verdensmål og Vision Zero indenfor sikkerheds- og arbejdsmiljø. Vi anvender de mest skånsomme rengøringsprodukter (fx Svanemærket) og arbejder systematisk og struktureret efter principperne i ISO9001- og ISO14001 hhv. kvalitets- og miljøledelse. Vi sponsorerer lokale sportsforeninger, ligesom vi støtter kampagner, velgørenheds-arrangementer m.v.

Med andre ord er vi bevidste om vores CSR-profil som rengøringsfirma – og arbejder for løbende at styrke den. Det aftryk, vi som rengøringsfirma sætter på mennesker, samfund og miljø, skal vokse positivt i takt med, at vi selv gør det.

Ved at vælge os som rengøringsfirma får I med andre ord en partner, der udover at levere professionel rengøring med et højt serviceniveau, vægter ansvarlighed meget højt og også vil kunne bidrage positivt til jeres CSR-profil.

  ​Udpluk af vores CSR-politik som rengøringsfirma

  • ​Vi bruger de gængse overenskomster som rettesnor for vores arbejdsforhold. Vores rengøringspersonale arbejder under ordentlige forhold og med realistiske nomeringer, så de ikke nedslides og kan yde bedst mulig service. Vores medarbejdere uddannes løbende og gøres til en aktiv del af DKMR-familien.

  • Vi arbejder med Vision Zero indenfor sikkerhed. Korrekt brug af værnemidler, korrekt håndtering af kemi, korrekt brug af remedier og udstyr samt korrekt metode for rengøring er afgørende.

  • Vi anvender FN's verdensmål som rettesnor for vores miljøhensyn. Vi arbejder for at nedbringe brugen af vores fælles ressourcer og udledning af kemi.

  • Vi tager aktiv del i vores lokalsamfund og støtter løbende foreningslivet og organisationer, der yder støtte til gode formål (især indenfor idræt og sundhed), både gennem sponsorater, enkeltstående støttebidrag og ved selv at deltage i div. velgørenhedsarrangementer.

  • Vi er aktive i forhold til at tilegne os teknologiske løsninger indenfor rengøringsbranchen, der kan hjælpe os til at bidrage mere positivt til miljøregnskab og et sundere arbejdsmiljø.

​Vores CSR-tilgang som rengøringsfirma

For at sikre en bæredygtig og socialt bevidst udvikling, både lokalt og globalt, kræver det både noget af myndigheder, forbrugere og producenter/virksomheder.


I Dansk Miljørengøring er vi vores CSR-ansvar bevidst – men vi ved også, at vores sociale og miljømæssige ansvar vokser i takt med os selv. Derfor har vi flere initiativer i gang og i pipelinen: I 2021 implementerer vi eksempelvis Vision Zero som ramme for vores arbejdsmiljøarbejde og -initiativer, ligesom vi bliver ISO9001 og 14001 certificeret (forventet sommer 2021). Desuden er vi en del af DTU Business Hub, der er et netværk mellem virksomheder og forskerne på DTU i arbejdet for at bringe bæredygtighed og digitalisering endnu tættere sammen.

Vores CSR-arbejde: Klima, miljø og energi

​Vores navn forpligter. Derfor er vi et rengøringsfirma, der siden 1981 har vægtet miljøhensyn og miljørigtig erhvervsrengøring. Det drejer sig både om, hvor meget og hvilket kemi vi anvender – men også om CO2-udledning og forbrug af ressourcer.

VI bliver i 2021 ISO14001-certificeret indenfor miljøledelse, og arbejder derfor bl.a. på at nedbringe vores CO2-udledning ved transport.

Vores CSR-arbejde: Personale

​Rengøring kan være et hårdt erhverv. Fysisk er det nedslidende, hvis man ikke udfører arbejdet korrekt og med de rigtige remedier. Psykisk kan det være krævende, såfremt normeringerne ikke er sat realistisk og/eller arbejdsforholdene i øvrigt ikke passer til den pågældende medarbejder.

Som rengøringsfirma arbejder vi for at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø med høj trivsel. Vi normerer opgaverne realistisk, uddanner løbende vores assistenter og gennemfører både APV og løbende uformelle samtale, så vi ved at vores medarbejdere er i trivsel og motiverede. Det er både noget, der afspejler sig i kvaliteten af vores rengøring – og i forhold til fastholdelse af vores medarbejdere i en branche med høj personaleomsætning.


Vores CSR-arbejde:​ Samfund

I Dansk Miljørengøring vægter vi idræt, sundhed og trivsel højt. Derfor sponsorerer vi løbende lokale sportsforeninger, velgørenheds-arrangementer, indsamlinger osv.

Til sommer cykler Dansk Miljørengørings administrerende direktør, Thomas Søndergaard, eksempelvis i Danmarks hårdeste velgørenhedsevent, Cykelnerven, ligesom vi i 2021 sponsorerer Herlev Eagles.

40 års erfaring med miljørigtig erhvervsrengøring​​

Vi er medlem af Dansk Erhverv

Hovedkontor

Kontakt os:

Telefon: 49 18 03 33

E-mail: info@dkmr.dk

Information

Åbningstider:

Man-fre: 8.30 – 17.00

Privatlivspolitik DKMR

- Læs her

CVR: 20586672​